Bonsilage Pro säilörehuanalyysi

Bonsilage Pron käymisprosessissa säilörehuun muodostuu runsaasti etikkahappoa ja propyleeniglykolia. Tämä näkyy  rehuanalyyseissa korkeana haihtuvien rasvahappojen ja alhaisena sokerin määränä. Rehun laatuarvosana Artturi- analyysissa voi olla huono, vaikka rehu on säilynyt hyvin ja sillä on hyvä tuotosvaikutus.

Analysoimme kesän 2017 rehuja 20 kpl. Keskimäärin rehuissa oli propyleeniglykolia 32 g/ kg ka (vaihteluväli 23,3 – 48,1 g).

Alla on esimerkki Artturi- analyysista verrattuna Saksassa teettämäämme käymishappojen analyysiin. Lisäksi tässä on selvitetty biologisella säilöntäaineella tehdyn rehun analyysin tulkinnassa huomioitavia asioita puolueettoman Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaftin (DLG) tulkintaohjeiden mukaisesti.

Pro taulukko.JPG


pH

Käymisessä muodostuu maitohapon lisäksi etikkahappoa, joka on maito- ja muurahaishappoa heikompi happo. Siksi pH voi olla joskus korkeahko tavoitearvoihin nähden, mutta silti rehu on hyvin säilyvää eikä jälkilämpenemistä esiinny.

Ammoniakkityppi, liukoinen typpi
Biologisilla  säilöntäaineilla pH:n lasku perustuu käymiseen. Käymisprosessissa rehussa olevat mikrobit pilkkovat valkuaisaineita, joiden hajoamisen pääasiallinen lopputuote on ammoniakki. Artturi-analyysin tavoitearvo ammoniakkitypelle on alle 40 g/ kg kokonaistypestä. Keski-Euroopassa käytetyn DLG-kriteeristön mukaan tavoitearvo erinomaiselle säilörehulle on alle 100 g ja hyvän 100-140 g.

Haihtuvat rasvahapot
Bonsilage Pro muodostaa rehuun hallitusti etikkahappoa ja propyleeniglykolia, mikä näkyy Artturi- analyysissa korkeana haihtuvien rasvahappojen määränä. Hallittu etikkahapon muodostuminen ei ole virhekäymistä, analyysissa se näkyy myös siinä, ettei rehussa ole voihappoa. Hallittu etikkahappokäyminen estää tehokkaasti rehun jälkilämpenemistä eikä heikennä rehun maittavuutta ja syöntiä.

Sokeri
Biologisessa käymisessä bakteerit käyttävät sokeria hapoiksi. Bonsilage Pro muodostaa sokerista happojen lisäksi propyleeniglykolia.  Säilörehun korkea  sokeripitoisuus altistaa lehmän happamalle pötsille ja sokeripitoinen rehu on myös herkkä jälkilämpenemiselle.

Arvosana
Artturi- analyysin tavoitearvot sopivat hyvin happosäilörehulle mutta huonosti heterofermentatiivisia bakteereja sisältäville biologisille säilöntäaineille. Erityisesti haihtuvien rasvahappojen ja ammoniakkitypen määrät heikentävät laatuarvosanaa, vaikka rehu on säilynyt erinomaisesti ja sillä on hyvä tuotosvaikutus.